Zemní práce

Výkopové práce

Pro výkopové práce máme k dispozici stroje JCB 3CX, Neuson 38Z3, nebo menší variantu minibagr Neuson 1503. Těmito stroji lze provádět výkopy např. pro pokládku kanalizací, elektrických kabelů a optických vláken, vodovodních řádů nebo plynových přípojek. Lze s nimi okopávat budovy, vytvářet odvodňovací kanály, melioraci atd… Veškeré zde zminěné stroje mají v přislušenství jiné velikosti lžic, nejsme tedy omezeni v šířce výkopu, jednotlivé lžíce a parametry o strojích naleznete v sekci Technika.

Betonování strojem

Jednou z mnoha výhod je i betování strojem UNC. Tento postup betonování má zejména největší využití ve špatně přístupných místech, kam by se jiná technika s betonem nedostala. V místech, kde neni zavedena elektřina a nelze tedy použí míchací el.zažízení. Stroj je svou malou velikostí vhodný na betonování v úzkých a jinak velikostně nepřístupných prostorách jako jsou např. garáže. Nejčastěji se využívá k betonování základů, ztraceného bednění, základových desek či pasů a jiných betonových ploch.

Výkop bazénů

Pro výkop bazénů, šachet, septiků, vodovodních jímek, betonových jímek, plastových jímek, sklepů, nejčastěji používáme stroje JCB 3CX a pásové stroje Neuson. Stroj se zvolí vzhledem k okolnímu terénu a přístupu. Na délce a šířce výkopu pro bazén nebo jímku nezáleží, pouze na hloubce. Zde jsme schopni hloubit výkop maximálně 5,9 m.

Úprava terénu

Provádíme veškeré rovnání – srovnávání terénu, modelování svahů a skalek, strhávání drnů, navážení materiálu, odbagrování přebytečné zeminy, spádování terénu, odstranění skal a jiných přebytečných kamenů, štěrkování cest, opravy zemědělských a polních cest, příprava terénu pod zámkovou dlažbu nebo jinak zpevněnou plochu.

Řežání

Provádíme řezání asfaltu i betonu, dilatační spáry, řezat můžeme asfaltové překovy, silnice a jiné afaltové plochy. Řezání betonu se nejčastěji používá v halách, kravínech, zkrátka tam, kde je třeba zamezit k poškození okolního povrchu v důsledku mechanického nebo ručního bourání žádané plochy.

Zhutnění terénu

Na tento druh práce máme k dispozici vybrační válec, vybrační pěch či vybrační desku. Všechny tyto zmíněné stroje se nejčastěji používají k zhutnění přípravných ploch pro štěrkování, hutnění štěrků, zámkové dlažby nebo betonových dlaždic, asfaltu, zeminy po zasetí osiva, překopů, výkopů pro kabely (plyn, telekominikace, voda), zhutnění zeminy jako vstveného materiálu nebo štěrků základových desek apod.

Třídění zeminy

Zeminu lze třídit na tři frakce. Jemnou, střední a hrubou. Na velikosti jednotlivé frakce závisí velikost sít. Nejčastěji se třídí kamenito-písčitý materiál, zemito-písčitý nebo zem a kameny. Méně vhodněé je kátrování jílu, zde musí být předpoklad naprosto suchého materiálu. Samozřejmě vlhkost materiálu je největší prvek, který rozhoduje o množství překátrovaného materiálu. Třídící stroj je možno převážet a zapůjčovat více informací naleznete v odkazu Technika.